Najczęściej zadawane pytania w domu pogrzebowym Charon

Pytania i odpowiedzi

Usługi - Pytania (Copy)

Poniżej udzielamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące organizacji pogrzebu oraz przeprowadzenia kremacji czy ekshumacji zwłok. Jeśli chcieliby Państwo zapytać o kwestie, których nie poruszyliśmy, prosimy o kontakt z pracownikami naszego domu pogrzebowego pod numerem telefonu: 55 233 81 66.

1. Jak postępować w przypadku śmierci bliskiej osoby?

Przede wszystkim należy wezwać lekarza, który wystawi kartę zgonu. Jeśli zgon nastąpił w nocy w domu lub o dowolnej porze w miejscu publicznym, należy zadzwonić po pogotowie ratunkowe. Jeżeli śmierć miała miejsce w domu w ciągu dnia, dokument powinien wystawić lekarz pierwszego kontaktu z przychodni, w której leczył się zmarły. Mając kartę zgonu należy zadzwonić do zakładu pogrzebowego. Jego przedstawiciele niezwłocznie przyjadą po zmarłego.

2. Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. zł.

3. Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje małżonkom, rodzicom (także adopcyjnym), dzieciom (także przysposobionym), wnukom oraz rodzeństwu osoby zmarłej. Jeżeli organizację pogrzebu zleca osoba, która nie należy do bliskiej rodziny zmarłego, zakład ubezpieczeń zwraca udokumentowane koszty pogrzebu. Nie mogą one jednak przekroczyć 4 tys. zł.

4. Czy zasiłek pogrzebowy pokrywa również kremację?

Tak. Z zasiłku pogrzebowego finansuje się zakup miejsca na cmentarzu, trumny lub urny i kremacji, jeśli pogrzeb ma mieć taką formę. Z zasiłku można również pokryć koszty oprawy uroczystości, przewozu trumny lub urny z ciałem w miejsce pochówku oraz przyjęcia po ceremonii, czyli stypy.

5. Jakie dokumenty są niezbędne do organizacji pogrzebu?

Najważniejszym dokumentem, który należy uzyskać, jest karta zgonu. Oprócz tego wymagany jest dowód osobisty osoby, która zleca zakładowi pogrzebowemu organizację pochówku. Niezbędny jest również dokument poświadczający ubezpieczenie Zmarłego w ZUS lub KRUS.

6. Czy muszę samodzielnie wypełnić druki i formularze?

Naszym klientom bezpłatnie pomagamy wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty, m.in. do ZUS, KRUS oraz MSWIA. Możemy również złożyć je w imieniu klienta we właściwej instytucji.

Dodatkowo zajmiemy się innymi formalnościami, tj. uzyskaniem aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego i zapewnieniem miejsca na cmentarzu komunalnym.

W zakładce „Dokumenty” na stronie głównej znajdą Państwo wzory dokumentów do pobrania.

7. Czy Kościół katolicki aprobuje kremację?

Tak. Kościół katolicki aprobuje kremację jako formę pochówku równą pogrzebowi tradycyjnemu.

 

Sprawy samej organizacji pogrzebu

 

8. Czy można zorganizować transport ciała do innego kraju lub do Polski, jeśli bliski zmarł za granicą?

Na życzenie klienta organizujemy transport ciała z zagranicy, a także z Polski do innego kraju.

9. Czy organizują Państwo pogrzeby tylko w Elblągu?

Jesteśmy gotowi zorganizować pogrzeb również w innych miastach Polski.

10. Czy organizują Państwo tylko pogrzeby kościelne?

Organizujemy pogrzeby katolickie oraz w obrządku innych wyznań, a także pogrzeby świeckie.

11. Czy organizują Państwo stypy?

Tak. Jeśli klient wyrazi takie życzenie, zajmiemy się organizacją przyjęcia po ceremonii pogrzebu. Koszt stypy może zostać pokryty z zasiłku pogrzebowego.

12. Czy można u Państwa zamówić nekrologi?

Tak, bezpłatnie drukujemy dowolną liczbę nekrologów. Treść oraz krój czcionki ustalamy z klientem.

Website Malware Scan