Ekshumacje

  Bardzo ważny, a jednocześnie delikatny proces W uzasadnionych przypadkach zachodzi potrzeba ekshumacji zwłok. Dokonuje się jej w celu przeniesienia ciała w inne miejsce pochówku lub kiedy cały cmentarz ulega likwidacji. Ekshumacja może być

Continue reading...

Website Malware Scan